Certificaten

Om een optimale, veilige en duurzame werkwijze te kunnen waarborgen en controleren, laten wij ons met regelmaat toetsen aan objectieve richtlijnen. Diverse certificaten geven u én ons de zekerheid dat we gekwalificeerd zijn om onze werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. En een eenmaal behaald certificaat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid: certificaten worden slechts voor een beperkte termijn uitgegeven, dus de toetsing vindt voortdurend plaats. Dat houdt ons scherp!

Wij beschikken over de volgende certificaten:
(klik voor download)

Prestatieverklaringen

Voor diverse bouw- en grondstoffen beschikken wij tevens over de volgende prestatieverklaringen met CE-markering (ook wel Declaration of Performance of DoP genaamd). Deze prestatieverklaringen geven aan dat deze bouw- en grondstoffen voldoen aan de regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte. Kijk voor meer informatie over prestatieverklaringen op de website van de Branchevereniging Breken en Sorteren.

Hieronder vindt u onze prestatieverklaringen:
(klik voor download)