Grondwerk voor wegenbouw en industrie- en woningbouw

Zowel landelijk als regionaal opererende bouw- en wegenbouwbedrijven doen met grote regelmaat een beroep op onze expertise op het gebied van grondwerk. Alle vereiste werkzaamheden kunnen zij bij ons onderbrengen op basis van regie of als onderaanneming.

Bij wegenbouw projecten gaat het van het opbreken van de bestaande wegverharding en het ontgraven van cunetten, rioolsleuven en watergangen tot de aanleg van de funderingslagen inclusief de levering van de benodigde bouwstoffen en de verwerking en afzet van de restmaterialen.

Bij bouw projecten gaat het van het ontgraven van de bouwput, het aanbrengen van grondverbetering en het aanvullen van de bouwput  inclusief de levering van de benodigde bouwstoffen en afzet van de overtollige grond tot de aanleg van de complete terreinverharding inclusief de terreinriolering, hemelwaterinfiltratievoorziening en bestrating.

Wilt u meer informatie? Aarzel dat niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar grondwerk