Opbreken van verhardingen en funderingen

Een van de specialismen van GBO is het opbreken van wegen. Of het nu gaat om een beton- of asfaltverhardingen wij beschikken over alle expertise en het juiste werkmaterieel om u de opbreekwerkzaamheden op efficiënte wijze uit handen te nemen inclusief de afzet en verwerking van de restmaterialen en eventueel de levering van bouwstoffen.

Enkele voorbeelden van wegverhardingen en funderingen welke GBO veel opgebroken heeft:
•    Asfaltverhardingen teerhoudend of teervrij
•    Betonverhardingen
•    Asbesthoudende voegconstructies in betonwegen
•    Klinkerverhardingen
•    Ongebonden funderingslagen van steenmengsels
•    Gebonden funderingslagen van zandcement of teerkalkstabilisatie
•    Verontreinigde funderingslagen (bijv.: asbest, PAK’s , zware metalen en minerale olie)

Terug naar sloopwerk